U okviru dodjele podsticaja za direktna ulaganja iz budžeta Republike Srpske u 2023. godini,
Optima Power d.o.o. je kao korisnik podsticaja izvršila nabavku aparata (2) Helios 35 - uređaja za indukciono zagrijavanje, te softver SolidWorks odobrenim sredstvima od strane Ministarstva privrede i preduzetništva Vlade Republike Srpske.