Društvo sa ograničenom odgovornošću za osnovne mašinske radove "OPTIMA POWER" Modriča

Skraćeni naziv: "OPTIMA POWER" d.o.o. Modriča

Sjedište: Obala br.49, Kladari Donji, 74480 Modriča, BiH

MENADŽMENT

Direktor, Davor Karalić

Tehnički direktor, Milan Stanković

Rukovodilac za finansije i računovodstvo, Petar Stojanović

POSLOVNE INFORMACIJE

JIB:  4402749010008

pdf download icon

PDV: 402749010008

pdf download icon

Matični broj: 11029787

Registarski broj: 85-01-0359-09 (Okružni privredni sud Doboj)