OPTIMA POWER

Adresa:

Ul. Obala br.49 Kladari Donji, 74480 Modriča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 53 490 240

Fax:

+387 53 820 240

Davor Karalić

Direktor

Milan Stanković

Tehnički direktor

Srđan Jovanović

Rukovodilac finansija