REFERENCE

2024 - AKSA - TURSKA

Nadzor i puštanje u rad novog turboagregata FRANCO TOSI (FTM) snage 35 MW.

2024 - ALTRI BIOTEK - PORTUGAL

Nadzor na remontu parne turbine GE Power GRT25E18GV snage 48,8 MW.

2023 - TE NIKOLA TESLA A5 - SRBIJA

Podizvođač na kapitalnom remontu parne turbine i generatora TE Nikola Tesla A, blok 5, snage 340 MW.

2023 - ESSITY GmbH - NJEMAČKA

Podizvođač na kapitalnom remontu turboagregata BBC D2GT2e34 snage 28,5 MW.

2021 - TE NIKOLA TESLA B1 - SRBIJA

Podizvođač na kapitalnom remontu parne turbine i generatora TE Nikola Tesla B, blok 1, snage 650 MW.

2021 - RAFINERIJA ULJA MODRIČA - BOSNA I HERCEGOVINA

Izrada i isporuka kompleta zaptivnih čaura.

2021 - RAFINERIJA ULJA MODRIČA - BOSNA I HERCEGOVINA

Usluga reparacije i isporuke Hoerbiger ventila – usisinih i potisnih.

2021 - BHT ELECTRIC CONTROL MECHANIC - NJEMAČKA

Izrada segmentnih kliznih ležajeva prema OEM dokumentaciji BBC 440 W za BHT Koln Njemačka.

2020 - TE RUTENBERG - IZRAEL

Inženjering, izrada i isporuka transportnih okvira za turbinu i kućišta VP.

2020 - RAFINERIJA ULJA MODRIČA - BOSNA I HERCEGOVINA

Usluga reparacije i isporuke Hoerbiger ventila – usisinih i potisnih.

2020 - GE POWER - NJEMAČKA

Za potrebe TENT A4 Obrenovac: - Prevod tehničke dokumentacije, - Izrada šema u e-planu, - Izrada izvještaja i iznajmljivanje uređaja Spektrofotometra za potrebe A5 bloka.

2020 - TE SDOM - IZRAEL

Isporuka transportnih okvira za rotor turbine SP i električnih grijača za brezone.

2018 - TE NIKOLA TESLA A4 - SRBIJA

Podizvođačke aktivnosti za GE Power na retrofitu bloka A4, snage 330MW

2017 - RAFINERIJA ULJA MODRIČA - BOSNA I HERCEGOVINA

Usluga reparacije Hoerbiger usisnih i potisnih ventila na kompresoru proizvođača – TRUDBENIK.

2016 - RAFINERIJA ULJA MODRIČA - BOSNA I HERCEGOVINA

Remont rashladnog turbo- kompresorskog-klipnog agragata Worthington T2/RA i isporuka rezervnih dijelova.

2016 - TE NIKOLA TESLA B2 - SRBIJA

Podizvođačke aktivnosti za GE Power na projektu zamjene lopatica na turbini i instalaciji novog generatora, snage 680 MW BBC-Alstom.

2015 - ALUMINA - BOSNA I HERCEGOVINA

Revizija industrijske parne turbine i generalni remont generatora KTZ PR-12-90/15/7M SSSR.

2014 - TE NIKOLA TESLA A3 - SRBIJA

Podizvođačke aktivnosti za GE Power na revitalizaciji bloka A3, snage 300 MW BBC-Alstom.

2012- TE NIKOLA TESLA A5 - SRBIJA

Podizvođačke aktivnosti za GE Power na kapitalnom remontu bloka A5, snage 300 MW BBC-Alstom.

2012 - ALSTOM POWER - PORTUGAL

Isporuka rezervnih dijelova za parne turbine Alstom, snage 300 MW, u TE Sines i Pego