ISTORIJA

Osnivanje kompanije

U Modriči je osnovana kompanija Optima Power d.o.o. kao malo preduzeće sa djelatnošću za uslužne mašinske radove.
2007

Specijalizacija

Specijalizuje se za uslužno izvođenje radova na turbo-generatorskim postrojenjima i svoju poslovnu djelatnost širi na sektor energetike.
2008

Ugovaranje

Potpisuje nekoliko strateških ugovora za remontovanje turbo-energetskih postrojenja i svoju poslovnu aktivnost širi u zemlje regiona, Zapadne Evrope i Male Azije.
2009

Administrativni centar

Počinje izgradnju adminstrativnog centra u Miloševcu  na dionici puta Modriča - Šamac
2010

Administrativni centar

Završava investicioni projekat izgradnjom modernog Administrativnog centra u koji se firma seli krajem godine.
2012

Izgradnja proizvodnog pogona

Početak izgradnje proizvodnog pogona za mašinsku obradu metala.
2013