Optima Power d.o.o. je uspješno isporučila hidraulične..

stezne cilindre, poznatog njemačkog proizvođača, u TE Nikola Tesla B za potrebe remontnih radova

na turboagregatima snage 650MW. Ovom isporukom nastavljena je uspješna saradnja sa EPS-om.