GE projekat Izrael- transport rotora parne turbine avionom Iljušin- 76. Isporuka je zbog kompleksnosti transporta zahtjevala dodatni inženjering i vezivanje tereta. Rotor sa lopaticama nakon reparacije je morao biti hitno isporučen, što je zahtjevalo modifikacije na transportnom okviru koji inicijalno nije planiran za avio transport. Optima Power je isporučila transportni okvir i pružila dodatnu podršku prilikom redizajna transportnog okvira. Ponosni smo što smo bili dio ovog kompleksnog projekta.