Retrofit bloka A3 na Termoelektrani Nikola Tesla A Obrenovac - Srbija

Sa ponosom možemo istaći da je Optima Power d.o.o. kao dio podizvodjačkog tima grupacije ALSTOM GmbH na turbinskom dijelu posla učestvovala u uspješnoj realizaciji retrofita odnosno revitalizacije u predviđenom vremenskom roku bloka 3 na TENT A u Obrenovcu.Njegovom obnovom su postignuti postavljeni ciljevi idejnog i glavnog projekta – povećana je pouzdanost bloka, snaga, raspoloživost i energetska efikasnost. Pored toga, smanjiće se i negativan uticaj na životnu sredinu. Pored produžetka radnog veka, pove?anja pouzdanosti i energetske efikasnosti u radu i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu, „trojka\" će iz remonta izaći snažnija za dodatna 23 MW (sa sadašnjih 305, na 328,4 MW). U najvećoj termoelektrani na Balkanu biće to treći po redu blok sa povećanom snagom, što je od suštinske važnosti za domaću elektroprivredu.