Od početka juna pa do polovine septembra 2012.god Optima Power d.o.o.je

učestvovala na kapitalnom remontu u TENT A5 Obrenovac. Svi poslovi su završeni u skladu sa termin planom i zadatim rokom.