Od 15.maja pa do polovine septembra 2012.god Optima Power d.o.o. je

učestvovala na kapitalnom remontu u TENT B2 Obrenovac. Svi poslovi su završeni u skladu sa termin planom i zadatim rokom.