Od 12.marta pa do polovine jula 2018.god Optima Power

će učestvovati u sklopu podizvođačkih aktivnosti na Revitalizaciji bloka A4 u TE Nikola Tesla A u Obrenovcu, kao direktni partner GE Power AG Njemačka. U pitanju je jedna od najznačajnijih investicija u sistemu EPS-a tokom ove godine, jer će se snaga bloka povećati sa postojećih 300 na 332 MW i unaprediti energetska efikasnost i zaštita okoline.