Posjeta gospodina Beljakova sa jednog od najvećih ruskih termoenergetskih instituta

(«Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ») povodom početka saradnje sa našom kompanijom.