Kompanija Optima Power d.o.o. organizator konferencije privrednika energetike u Modriči

Konferencija privrednika energetike-Modriča 2014. održana je u Modriči sredinom ovog mjeseca, a imala je promotivni karakter sa ciljem boljeg upoznavanja i uspostavljanja međusobne poslovne saradnje na energetskim projektima prema principima svjetske energetske prakse, navodi se na internet stranici Optima Grupe.

Kompanija Optima Power d.o.o. bila je organizator ovog događaja na kojem je učestvovalo više od 30 vodećih energetskih, finasijskih i uslužnih privrednih subjekata, te predstavnika politike i drugih društvenih sfera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Njemačke i Poljske.

Svoje proizvode i usluge prezentovale su Alstom GRID Srbija i ALSTOM Power Njemčka, TuV Adria Sarajevo i TuV Adria Beograd, Bora Kečić d.o.o Srbija, ELCOM d.o.o. BiH, Rafinerija ulja Modriča i Optima Grupa Banja Luka, Miks d.o.o i Rad Rašo Srbija, ZRE Katovice Poljska i Optima Power BiH.